Nazywam się Julia Kawalec i będę towarzyszyć Ci na drodze do Twojej zmiany.
Rozumiem czym jest przeżywanie nadmiernego lęku, smutku i samotności, wiem jak łatwo o taki stan żyjąc przez lata w dysfuncyjnej rodzinie. Bardzo trudno pozbyć się starych schematów na własną rękę. Daj sobie szansę na lepsze życie, w którym pojawi się więcej radości, nadziei i bliskich relacji.
Zacznij od wejścia w bliską relację terapeutyczną ze mną w gabinecie. To będzie Twoja bezpieczna baza wypadowa, która doda siły i wewnętrznego oparcia.

Jestem psychologiem, certyfikowaną terapeutką uzależnień i dyplomowaną psychoterapeutką integracyjną. Specjalizuję się w leczeniu osób z historią DDA, DDD i Współuzależnionych.

Nazywam się Julia Kawalec. Jestem psychologiem, certyfikowaną terapeutką uzależnień, współuzależnień, DDA oraz dyplomowaną psychoterapeutką integracyjną. Moim zadaniem jest towarzyszyć Pacjentom w drodze do pozytywnej zmiany w życiu.
Już od 12-stego roku życia pragnęłam zajmować się tym, co robię dziś – czyli przynosić ludziom ulgę w cierpieniu, pomagać im zrozumieć siebie, rozwiązywać problemy a także stawać się dla siebie dobrym przyjacielem. Taką osobą w tamtym czasie była dla mnie moja Mama i to głównie od niej nauczyłam się co to znaczy traktować drugiego człowieka z szacunkiem, uwzględniać jego podmiotowość i realnie dostrzegać i zaspokajać jego potrzeby.
W 2014 roku ukończyłam Uniwersytet Warszawski na Wydziale Psychologii, specjalizując się na ścieżce Terapia rodzin i małżeństw pod okiem profesor Barbary Tryjarskiej. Już wtedy odkrywałam moje powołanie i pasję do wykonywania zawodu psychoterapeuty czyli osoby, która przemierza długą drogę z Pacjentem, wchodzi w głęboką relację, na bazie której ma odbyć się proces leczenia.
Pracę magisterską napisałam pod okiem wspaniałej promotorki dr hab. Anny Cierpki, która jest moim dobrym duchem do dziś. Praca nosi tytuł – Właściwości struktury tożsamości Dorosłych Dzieci Alkoholików. Wtedy też odkryłam moje szczególne współczucie do osób pokrzywdzonych przez alkoholowy system rodzinny. Zapragnęłam z całej siły im pomagać.
Dlatego w 2018 roku ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i weszłam na ścieżkę uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień, który obroniłam w 2020 r.
Po drodze pracowałam jako psycholog szkolny, koordynator poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz koordynator zespołu psychologicznego w Szkołach i Przedszkolach Pro Futuro. Praca ta dała mi okazję do pierwszych rozmów z rodzicami o ich dzieciach, nauczyła współpracy z nauczycielami, bycia doradcą i tutorem dla młodzieży, a także trenerem i coachem w bieżących sprawach życia szkoły. Dodatkowo ukończyłam kursy trenerskie i coachingowe, które bardzo wzbogaciły moją pracę w tamtym czasie.
Ponadto moje doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie licznych staży zawodowych, w których zawsze chętnie uczestniczyłam. Odbyłam je w: Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo, SPZOZ Wola-Śródmieście Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Warszawie, NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Działdowie, Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii.
W latach 2017-2021 pracowałam w Centrum Pomocy Profesjonalnej, gdzie prowadziłam psychoterapię długoterminową dla różnego rodzaju Pacjentów. Aby udoskonalić mój warsztat oraz zdobyć konieczne uprawnienia w 2018 roku rozpoczęłam 4-letnie całościowe szkolenie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii i zostałam dyplomowaną psychoterapeutką integracyjną w połowie 2022 roku.
W latach 2018-2020 dołączyłam do zespołu w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia przy ulicy Kolska 2/4 w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie pomagałam Pacjentom uzależnionym, współuzależnionym oraz DDA.
W 2019 roku założyłam własną działalność i rozpoczęłam prywatną praktykę.
Pod koniec 2021 roku wraz z dr Kamilą Kuprowską-Stępień założyłam Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju „Wewnątrz Relacji”.
Moje dziecięce marzenia o byciu psychoterapeutą stało się faktem. Moja praca jest dla mnie pasją i codzienną podróżą ku lepszemu zrozumieniu i wspieraniu moich Pacjentów.


Co mnie wyróżnia?

FEATURE 1
Bliskość

z każdym Pacjentem staram się stworzyć wyjątkową, bliską i partnerską wieź opartą na zaufaniu, szacunku oraz głębokim zrozumieniu. Unikam ocen, prostych rad czy nadmiernej dyrektywności.

FEATURE 1
Etyka

przykładam dużą wagę do tego, by nie naruszać granic moich Pacjentów, a także wyjątkowo szanować godność i podmiotowość drugiego człowieka. W swojej pracy kieruję się kodeksem etyki zawodowej.

FEATURE 1
Superwizja

co tydzień korzystam z rad i wskazówek doświadczonych psychologów, którzy pomagają mi pracować jeszcze skuteczniej. Jestem pod stałą superwizją Jolanty Siechowicz – certyfikowanej superwizorki w podejściu integracyjnym.

FEATURE 1
Cel

w moim stylu terapeutycznym ważną wartością jest ukierunkowanie na cel. Chcę zapewnić moim Pacjentom poczucie kierunku wspólnej pracy, a później rozpoznania czy udało się osiągnąć planowane efekty.

FEATURE 1
NFZ

dzięki doświadczeniu w pracy w publicznych placówkach znam profil różnych Pacjentów, co pozwala mi mniej oceniać i lepiej rozumieć bardzo odmiennych ludzi.

FEATURE 1
Certyfikaty

jestem zwolenniczką dokumentowania wiedzy, a także potwierdzania jej poprzez zdobywanie certyfikatów, dyplomów. Jako mój Pacjent masz prawo wglądu i pytania o wszystko co do tej pory osiągnęłam.

FEATURE 1
Sens

nie redukuję człowieka do sfery ciała i psychiki, lecz jako osoba wierząca uwzględniam i szanuję w naszej pracy wartości duchowe. Możemy o tym swobodnie rozmawiać, bez narzucania sobie czegokolwiek.

FEATURE 1
Grupa

niezwykle cenię sobie pracę grupową, gdyż ma ona moc wydobywania z człowieka ukrytych możliwości. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i podlegam jego zasadom. Uczestniczę także w grupie Balinta, by patrzeć na moich Pacjentów z różnych perspektyw.

FEATURE 1
Rozumienie (wewnętrznego) Dziecka

Doświadczenie psychologa szkolnego pozwoliło mi obserwować dzieci, rozpoznawać ich nienazwane potrzeby i próbować je częściowo zaspokajać. Dziś nie pracuję już z dziećmi, ale rozumiem i potrafię dotrzeć do wewnętrznych dzieci moich Pacjentów.

Dyplomy i certyfikaty


Życie jest niesprawiedliwe – ci, którzy cierpią najwięcej w dzieciństwie, na ogół cierpią najwięcej jako dorośli i to w okolicznościach zadziwiająco przypominających scenariusze z dzieciństwa. Co więcej, obserwując sytuacje z życia dorosłego, można dojść do wniosku, że to cierpiący sam je wywołuje.
Nancy McWilliams

Jeśli czujesz, że te słowa do Ciebie pasują, to nie czekaj dłużej – skorzystaj z psychoterapii i przestań wpadać w te same pułapki. Przeżyj jeszcze raz trudne chwile z przeszłości, tym razem w bezpiecznym miejscu i raz na zawsze zostaw je za sobą. Będę tam z Tobą 🙂