Monika Michiejew-Hanasz

Dzień dobry, nazywam się Monika Michiejew-Hanasz.
Jestem  Specjalistką Terapii Uzależnień (certyfikat SP/0269/2007), Pedagogiem – absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego.

Z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA  pracuję od 2002 roku

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam zaczynając w 2002 roku od stażu na  Oddziale Detoksykacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku.  Następnie nawiązałam współpracę z Poradnią Monar w Gdańsku gdzie przez 5 lat współprowadziłam grupę terapeutyczną. W 2004 roku rozpoczęłam pracę w Ośrodku Terapii Uzależnień w Wandzinie, gdzie zaczął się dla mnie bardzo ważny etap mojej ścieżki zawodowej leczenia stacjonarnego. W ośrodkach terapii uzależnień przepracowałam 14 lat, w tym 9 również jako kierownik ds. merytorycznych. Po zamieszkaniu w okolicach Koszalina miałam przyjemność pracować też w poradni uzależnień PTZNu.

Od 2011 roku prowadzę  prywatną praktykę i od kilku lat jest to moja jedyna praca i na tym się koncentruję.

Rozwijam swoje umiejętności i wiedzę, biorąc udział w warsztatach i szkoleniach.

Aktualnie jestem w trakcie 4 letniego szkolenia Psychoterapii Gestalt w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Ponadto ukończyłam różne szkolenia w Instytucie Ericksonowskim: cykl szkoleniowy z Terapii Rodzin, Praca ze snem, Ustawienia systemowe.

Ukończyłam podstawowe szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i Terapii Schematów.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanej superwizorki  Marzeny Wawerskiej-Kus.

Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim spotkaniem z drugim człowiekiem. Wspólna praca jest wspólną podróżą, gdzie towarzyszę tak długo i w taki sposób na ile to potrzebne.

Prywatnie jestem żoną, a też mamą dorosłego już syna. Wolny czas lubię spędzać w kontakcie z naturą, ona mnie nieustannie uspokaja i inspiruje. Bardzo lubię wodę i wszelkie aktywności z nią związane, a też po prostu samo obserwowanie jej jest przyjemne. Uwielbiam fotografować głównie przyrodę i portrety – czasem wykorzystuję to w mojej pracy terapeutycznej. Od niedawna zakochana we Włoszech – od roku uczę się włoskiego, a przynajmniej próbuję.

Iwona Nowakowska

Nazywam się Iwona Nowakowska, jestem dyplomowaną Pielęgniarką, magistrem Pedagogiki Społecznej w Zakresie Pracy Opiekuńczej i Socjalno-Wychowawczej oraz Psychoterapeutą w nurcie integracyjnym na ostatnim roku 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii DDA w Warszawie, przy Stowarzyszeniu Od-Do.

Od lat 18tu mieszkam w UK, gdzie wspieram polskie rodziny i jej indywidualnych członków w radzeniu sobie w trudami codziennych doświadczeń, zwłaszcza z przemocą domową, uzależnieniami i współuzależnieniem, zdrowiem psychicznym oraz trudnościami wychowawczymi. Robię to dzięki współpracy z Polskimi Szkołami Sobotnimi, pracowałam również przez dziewięć lat dla lokalnego Urzędu Miasta jako Family Worker. Równolegle przez okres trzech lat byłam Dyrektorem londyńskiej organizacji Poles In Need, w której udzielałam wsparcia Rodzicom współpracującym z brytyjską Opieką Społeczną, brałam udział w lokalnych festynach polonijnych, prowadziłam szkolenia i prezentacje na Konferencjach. Obecnie jestem jednym z Dyrektorów organizacji Vesta Family Specialist Support, w której również udzielam wsparcia emocjonalnego i rodzicielskiego Polakom zamieszkującym UK.

Indywidualne procesy psychoterapeutyczne prowadzę w  nurcie integracyjnym, dzięki czemu „terapia jest szyta na miarę”, czyli dobierane metody i techniki pracy są odpowiedzią na bardzo indywidualne potrzeby moich Pacjentów. Pracuję pod stałą superwizją.

Jestem zarejestrowana w Brytyjskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów (BACP).

Praca Psychoterapeuty daje mi ogromną radość i satysfakcję – uważam, że towarzyszenie człowiekowi w jego odkrywaniu Siebie z pełnym szacunkiem i akceptacją tego, co przychodzi i potrzebuje się wyrazić, jest ogromnym przywilejem, który bardzo cenię i za który jestem ogromnie wdzięczna. Moi Pacjenci mówią, że cenią u mnie ciepło i ogromną cierpliwość oraz wyrozumiałość, wielu z nich pracujących ze mną online wnosi też to, że bardzo pomaga im mój głos.

Zapraszam do spotkania ze mną, jeśli chcesz się przyjrzeć temu, co budzi Twój lęk, jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, doświadczasz depresji i poczucia utraty sensu życia, po  doświadczeniach traumy relacyjnej. Zapraszam też osoby współuzależnione, mające problemy ze stawianiem zdrowych granic, nie radzące sobie z zadaniami rodzicielskimi.

Paulina Beneturska

Jestem psycholożką, psychoterapeutką Analizy Transakcyjnej i certyfikowaną specjalistką  psychoterapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także czteroletnią Szkołę Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Aktywnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Pracuję w podejściu Analizy Transakcyjnej, która jest koncepcją osobowości człowieka, jego zachowań i interakcji międzyludzkich. W pracy terapeutycznej bliskie jest mi również podejście humanistyczno – doświadczeniowe, dlatego też, rozpoczęłam Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie.

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobyłam prowadząc terapię indywidualną oraz grupową w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Ponadto pracowałam również z dziećmi i młodzieżą pełniąc rolę psychologa szkolnego.

Psychoterapię rozumiem jako towarzyszenie osobom, które pragną poprawy jakości życia, lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Jest to dla mnie droga, która prowadzi do odzyskania wewnętrznej równowagi. W mojej pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja z drugą osobą, empatia, autentyczność oraz zaufanie. Wierzę, że w bezpiecznych warunkach wzajemnego szacunku, akceptacji, otwartości i zaufania człowiek nabiera odwagi do swobodnego i otwartego mówienia o sobie, o aktualnie przeżywanych trudnościach, emocjach, potrzebach i nadziejach. W procesie psychoterapii wspieram oraz towarzyszę drugiej osobie w zmianie i realizacji osobistego celu terapii.

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia zdrowia i choroby oraz doradztwo personalne. Aktywnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobyłam prowadząc terapię indywidualną oraz grupową w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Ponadto pracowałam również z dziećmi i młodzieżą pełniąc rolę psychologa szkolnego.

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Psychoterapię rozumiem jako towarzyszenie osobom, które pragną poprawy jakości życia, lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Jest to dla mnie droga, która prowadzi do odzyskania wewnętrznej równowagi. W mojej pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja z drugą osobą, empatia, autentyczność oraz zaufanie. Wierzę, że w bezpiecznych warunkach wzajemnego szacunku, akceptacji, otwartości i zaufania człowiek nabiera odwagi do swobodnego i otwartego mówienia o sobie, o aktualnie przeżywanych trudnościach, emocjach, potrzebach i nadziejach. 

W procesie psychoterapii wspieram oraz towarzyszę drugiej osobie w zmianie i realizacji osobistego celu terapii.

Julia Gawryluk

Jestem pedagogiem, psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanego przez European Association for Gestalt Therapy i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie nabywałam podczas stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowościowych w Ośrodku Meandra w Białymstoku. Współprowadzę w Ośrodku Meandra Grupę Psychoterapeutyczną dla Młodych Dorosłych. Ukończyłam liczne szkolenia m.in. „ Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt” Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Warszawie, „Wprowadzenie do Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach EFT”, „Diagnoza i praca z lękiem”, „Kurs Analizy Transakcyjnej”. Dbam o to aby poszerzać swoje kompetencje. Uczestniczyłam w licznych kursach i warsztatach w nurcie poszerzenia świadomości w obszarze ciała, emocji, zmysłów, myśli i zachowań.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Pracuję w podejściu gestalt. Taka psychoterapia pomaga poprawić relacje interpersonalne i komunikację poprzez poszerzanie świadomości w obszarze myśli, uczuć i doznań z ciała. Uczy lepszego zrozumienia innych, siebie oraz otwartego i bezpośredniego wyrażania się. Wierzę, że to co leczy w indywidualnej psychoterapii, to relacja terapeuta-klient oparta na akceptacji, życzliwości, otwartości i szacunku. Dlatego w swojej pracy stawiam na  kontakt z drugą osobą. Pomagam dostrzec, że prawdziwą i najgłębszą zmianą jest samoakceptacja. Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą dwóch nastolatek. Kocham książki, kino i szeroko pojętą sztukę, eksperymenty kulinarne oraz spacery po lesie. To co mnie cieszy, relaksuje i dodaje energii to kobiece spotkania, kontakt z przyrodą oraz praktyka jogi. Ważna jest dla mnie sytuacja kobiet, działam w Stowarzyszeniu ,,100-lecie Kobiet”.

 

Joanna Wichlińska

 
 
Dzień dobry. Nazywam się Joanna Wichlińska. Jestem:
 
– dyplomowaną psychoterapeutką specjalizującą się w obszarze uzależnień i współuzależnienia,
– psychoterapeutką w nurcie integracyjnym na ostatnim roku 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii DDA w Warszawie, przy Stowarzyszeniu Od-Do.
 
Pracuję z osobami: uzależnionymi, współuzależnionymi oraz z tzw. syndromem DDA i DDD. Moja praca skupia się głównie na tzw. traumach relacyjnych i ich wpływie na szeroko rozumiane zdrowie psychiczne.
 
Moja praktyka oparta jest na nurcie integracyjnym, co oznacza, że łączę różne podejścia terapeutyczne, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb i celów moich klientów.
Jestem też dyplomowaną pielęgniarką, magistrem pedagogiki społeczno-wychowawczej, a także profilaktykiem uzależnień i innych zachowań ryzykownych. Jestem dyplomowanym mediatorem oraz trenerem jasnego, klarownego języka.
 
Jestem zaangażowana w ciągły rozwój zawodowy i poddaję się regularnej superwizji, co pozwala mi zapewnić jak najlepszą jakość pracy. Ponadto, prowadzę szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
 
Moim celem jest wspieranie klientów w procesie zdrowienia i odzyskiwania przez nich równowagi emocjonalnej. Dążę do tworzenia bezpiecznej i wspierającej przestrzeni terapeutycznej, w której każda osoba może się rozgościć, odkrywać swoje mocne strony, rozwijać zdrowe relacje i osiągać postawione cele. Towarzyszę klientom w bezpiecznym, korekcyjnym doświadczaniu bycia w relacji. Ważne dla mnie jest zrozumienie, empatia i wspieranie klientów w procesie integracji ich różnych aspektów osobowości. W „podróży psychoterapeutycznej” towarzyszę klientom, aby pomóc im zrozumieć korzenie ich dysocjacyjnych doświadczeń i rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Poprzez terapię – dążę do pomocy klientom w budowaniu większej harmonii i spójności w ich życiu.
 
Jeśli szukasz wsparcia w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych i psychicznych w codziennym życiu, serdecznie zapraszam Cię do skontaktowania się ze mną. Razem możemy rozpocząć proces wglądu, zmiany i odbudowy Twojego zdrowia psychicznego