Izabela Podlacha

Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlacha.

Jestem:

–  pedagogiem (studiowałam na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, tytuł mgr przyznany w 2007r),

– Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (certyfikat  nr SP/0750/2012 otrzymałam w 2012 roku w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomani),

–  Certyfikowanym Trenerem TUS SST  (nr zaświadczenia SZ/021/VI/2023 potwierdzającego przeprowadzone przez Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik;) oraz

– Psychotraumatologiem (dyplom nr 05/10/2023 otrzymałam w 2023 r szkoląc się w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku współpracującej z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium „KIRINUS” ).  

Ukończyłam także 96 godzinny kurs z Dialogu Motywującego w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego.

W chwili obecnej w dalszym ciągu podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe  w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.

Współpracowałam ze stowarzyszeniem Czyste Dźwięki (2008-2014) – praca z osobami w kryzysie bezdomności – jako streetworker i opiekun w noclegowni, jak również jako partyworker w trójmiejskich klubach/dyskotekach – zajmowałam się Harm Reduction w obszarze ryzykownych zachowań. Pod szyldem Czystych Dźwięków prowadziłam także profilaktykę uzależnień i edukację seksualną w trójmiejskich szkołach.

Dodatkowo z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym pracowałam w świetlicy socjoterapeutycznej i podczas obozów terapeutycznych (2003-2007).

Psychoterapią zajmuję się od 2009 roku. Początkowo w Ośrodku Terapii Uzależnień w Darżewie (2009-2010), następnie w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku (2012-2024). Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam także w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni (2012-2016), w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku (2013-2017),  w NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku na ul. Gospody (2017-2021);

W latach 2008 – 2014 współpracowałam ze Stowarzyszeniem Czyste Dźwięki, gdzie pracowałam z osobami w kryzysie bezdomności

Od 2016 roku do pracuję w Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz, dodatkowo od 2019 roku w Punkcie Konsultacyjnym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Władysławowie, od 2022 w Klinika Dobrego Samopoczucia w Gdyni oraz z  Przystań na Rozwój w Rumi od 2023

Psychoterapię rozumiem jako spotkanie i dialog, podczas którego, to co trudne, może zostać wydobyte, nazwane i poddane umotywowanej wewnętrznie zmianie. Pracuję bazując na relacji, zbudowanej dzięki wzajemnej współpracy, zaufaniu oraz indywidualnemu podejściu do każdego człowieka. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym cenię  sobie równowagę i umiar.  Regularnie dbam o utrzymanie higieny psychicznej zarówno swojej, jak i moich Pacjentów. Swoje akumulatory ładuję poprzez podróże (kulinarne lub muzyczne), muzykę, czytanie książek (bardzo lubię biografie) ale przede wszystkim odpoczywam gdy spędzam czas z moją rodziną – tutaj doświadczam równowagi jak i odrobiny szaleństwa ;).

Iwona Nowakowska

Nazywam się Iwona Nowakowska, jestem dyplomowaną Pielęgniarką, magistrem Pedagogiki Społecznej w Zakresie Pracy Opiekuńczej i Socjalno-Wychowawczej oraz Psychoterapeutą w nurcie integracyjnym na ostatnim roku 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii DDA w Warszawie, przy Stowarzyszeniu Od-Do.

Od lat 18tu mieszkam w UK, gdzie wspieram polskie rodziny i jej indywidualnych członków w radzeniu sobie w trudami codziennych doświadczeń, zwłaszcza z przemocą domową, uzależnieniami i współuzależnieniem, zdrowiem psychicznym oraz trudnościami wychowawczymi. Robię to dzięki współpracy z Polskimi Szkołami Sobotnimi, pracowałam również przez dziewięć lat dla lokalnego Urzędu Miasta jako Family Worker. Równolegle przez okres trzech lat byłam Dyrektorem londyńskiej organizacji Poles In Need, w której udzielałam wsparcia Rodzicom współpracującym z brytyjską Opieką Społeczną, brałam udział w lokalnych festynach polonijnych, prowadziłam szkolenia i prezentacje na Konferencjach. Obecnie jestem jednym z Dyrektorów organizacji Vesta Family Specialist Support, w której również udzielam wsparcia emocjonalnego i rodzicielskiego Polakom zamieszkującym UK.

Indywidualne procesy psychoterapeutyczne prowadzę w  nurcie integracyjnym, dzięki czemu „terapia jest szyta na miarę”, czyli dobierane metody i techniki pracy są odpowiedzią na bardzo indywidualne potrzeby moich Pacjentów. Pracuję pod stałą superwizją.

Jestem zarejestrowana w Brytyjskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów (BACP).

Praca Psychoterapeuty daje mi ogromną radość i satysfakcję – uważam, że towarzyszenie człowiekowi w jego odkrywaniu Siebie z pełnym szacunkiem i akceptacją tego, co przychodzi i potrzebuje się wyrazić, jest ogromnym przywilejem, który bardzo cenię i za który jestem ogromnie wdzięczna. Moi Pacjenci mówią, że cenią u mnie ciepło i ogromną cierpliwość oraz wyrozumiałość, wielu z nich pracujących ze mną online wnosi też to, że bardzo pomaga im mój głos.

Zapraszam do spotkania ze mną, jeśli chcesz się przyjrzeć temu, co budzi Twój lęk, jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, doświadczasz depresji i poczucia utraty sensu życia, po  doświadczeniach traumy relacyjnej. Zapraszam też osoby współuzależnione, mające problemy ze stawianiem zdrowych granic, nie radzące sobie z zadaniami rodzicielskimi.

Paulina Beneturska

Jestem psycholożką, psychoterapeutką Analizy Transakcyjnej i certyfikowaną specjalistką  psychoterapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także czteroletnią Szkołę Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Aktywnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Pracuję w podejściu Analizy Transakcyjnej, która jest koncepcją osobowości człowieka, jego zachowań i interakcji międzyludzkich. W pracy terapeutycznej bliskie jest mi również podejście humanistyczno – doświadczeniowe, dlatego też, rozpoczęłam Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie.

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobyłam prowadząc terapię indywidualną oraz grupową w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Ponadto pracowałam również z dziećmi i młodzieżą pełniąc rolę psychologa szkolnego.

Psychoterapię rozumiem jako towarzyszenie osobom, które pragną poprawy jakości życia, lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Jest to dla mnie droga, która prowadzi do odzyskania wewnętrznej równowagi. W mojej pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja z drugą osobą, empatia, autentyczność oraz zaufanie. Wierzę, że w bezpiecznych warunkach wzajemnego szacunku, akceptacji, otwartości i zaufania człowiek nabiera odwagi do swobodnego i otwartego mówienia o sobie, o aktualnie przeżywanych trudnościach, emocjach, potrzebach i nadziejach. W procesie psychoterapii wspieram oraz towarzyszę drugiej osobie w zmianie i realizacji osobistego celu terapii.

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia zdrowia i choroby oraz doradztwo personalne. Aktywnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobyłam prowadząc terapię indywidualną oraz grupową w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Ponadto pracowałam również z dziećmi i młodzieżą pełniąc rolę psychologa szkolnego.

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Julia Gawryluk

Jestem pedagogiem, psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanego przez European Association for Gestalt Therapy i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie nabywałam podczas stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowościowych w Ośrodku Meandra w Białymstoku. Współprowadzę w Ośrodku Meandra Grupę Psychoterapeutyczną dla Młodych Dorosłych. Ukończyłam liczne szkolenia m.in. „ Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt” Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Warszawie, „Wprowadzenie do Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach EFT”, „Diagnoza i praca z lękiem”, „Kurs Analizy Transakcyjnej”. Dbam o to aby poszerzać swoje kompetencje. Uczestniczyłam w licznych kursach i warsztatach w nurcie poszerzenia świadomości w obszarze ciała, emocji, zmysłów, myśli i zachowań.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Pracuję w podejściu gestalt. Taka psychoterapia pomaga poprawić relacje interpersonalne i komunikację poprzez poszerzanie świadomości w obszarze myśli, uczuć i doznań z ciała. Uczy lepszego zrozumienia innych, siebie oraz otwartego i bezpośredniego wyrażania się. Wierzę, że to co leczy w indywidualnej psychoterapii, to relacja terapeuta-klient oparta na akceptacji, życzliwości, otwartości i szacunku. Dlatego w swojej pracy stawiam na  kontakt z drugą osobą. Pomagam dostrzec, że prawdziwą i najgłębszą zmianą jest samoakceptacja. Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą dwóch nastolatek. Kocham książki, kino i szeroko pojętą sztukę, eksperymenty kulinarne oraz spacery po lesie. To co mnie cieszy, relaksuje i dodaje energii to kobiece spotkania, kontakt z przyrodą oraz praktyka jogi. Ważna jest dla mnie sytuacja kobiet, działam w Stowarzyszeniu ,,100-lecie Kobiet”.

 

Joanna Wichlińska

 
 
Dzień dobry. Nazywam się Joanna Wichlińska. Jestem:
 
– dyplomowaną psychoterapeutką specjalizującą się w obszarze uzależnień i współuzależnienia,
– psychoterapeutką w nurcie integracyjnym na ostatnim roku 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii DDA w Warszawie, przy Stowarzyszeniu Od-Do.
 
Pracuję z osobami: uzależnionymi, współuzależnionymi oraz z tzw. syndromem DDA i DDD. Moja praca skupia się głównie na tzw. traumach relacyjnych i ich wpływie na szeroko rozumiane zdrowie psychiczne.
 
Moja praktyka oparta jest na nurcie integracyjnym, co oznacza, że łączę różne podejścia terapeutyczne, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb i celów moich klientów.
Jestem też dyplomowaną pielęgniarką, magistrem pedagogiki społeczno-wychowawczej, a także profilaktykiem uzależnień i innych zachowań ryzykownych. Jestem dyplomowanym mediatorem oraz trenerem jasnego, klarownego języka.
 
Jestem zaangażowana w ciągły rozwój zawodowy i poddaję się regularnej superwizji, co pozwala mi zapewnić jak najlepszą jakość pracy. Ponadto, prowadzę szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
 
Moim celem jest wspieranie klientów w procesie zdrowienia i odzyskiwania przez nich równowagi emocjonalnej. Dążę do tworzenia bezpiecznej i wspierającej przestrzeni terapeutycznej, w której każda osoba może się rozgościć, odkrywać swoje mocne strony, rozwijać zdrowe relacje i osiągać postawione cele. Towarzyszę klientom w bezpiecznym, korekcyjnym doświadczaniu bycia w relacji. Ważne dla mnie jest zrozumienie, empatia i wspieranie klientów w procesie integracji ich różnych aspektów osobowości. W „podróży psychoterapeutycznej” towarzyszę klientom, aby pomóc im zrozumieć korzenie ich dysocjacyjnych doświadczeń i rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Poprzez terapię – dążę do pomocy klientom w budowaniu większej harmonii i spójności w ich życiu.
 
Jeśli szukasz wsparcia w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych i psychicznych w codziennym życiu, serdecznie zapraszam Cię do skontaktowania się ze mną. Razem możemy rozpocząć proces wglądu, zmiany i odbudowy Twojego zdrowia psychicznego

Bogumiła Koper

Życie to zmiana. Kilka lat temu, po 20 latach satysfakcjonującej pracy na morzu, postanowiłam pójść za głosem serca i zacząć robić to, o czym w głębi duszy marzyłam – pomagać.

Jestem psychologiem z pasji i wykształcenia. Niezwykle ważny jest dla mnie rozwój osobisty i zawodowy, dlatego stale pogłębiam swoją wiedzę indywidualnie oraz w ramach kursów, szkoleń i warsztatów. Posiadam dyplom ukończenia studiów psychologicznych Uniwersytetu SWPS ze specjalnością Psychologia kliniczna. Studia ukończyłam w 2014 roku z wynikiem bardzo dobrym, a egzamin magisterski obroniłam z wyróżnieniem.

Jestem uczestnikiem szkolenia z zakresu psychotraumatolgii praktycznej organizowanego przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Podjęłam też specjalistyczny 5-letni całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną, pracuję jako psycholog w Pomorskim Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji. Do sierpnia 2023 pracowałam również jako psycholog terapeuta w szkole oraz w przedszkolnej grupie terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

W gabinecie prowadzę poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży. Celem wspólnej pracy jest odzyskanie równowagi emocjonalnej i przekonania o możliwości wpływania na swoje życie. Korzystam ze sprawdzonych metod i narzędzi terapeutycznych, głównie z zasobów psychologii humanistycznej (w tym, szczególnie, podejścia skoncentrowanego na emocjach), egzystencjalnej, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, systemowej oraz ISTDP.

Moja praca podlega regularnej superwizji.

Jest dla mnie ważne, by wspierając drugiego człowieka w trudnym dla niego okresie życia, nie pozbawiać go twórczej inicjatywy, a pomóc w dostrzeżeniu wieloznaczności danej sytuacji. Poszerzyć pole widzenia tak, by możliwym było dostrzeżenie i uświadomienie sobie istnienia całego spektrum potencjalnego sensu. Umożliwić zrozumienie kontekstu wydarzeń, zwiększyć świadomość własnych możliwości i ograniczeń oraz wpływu na dane wydarzenie. Stworzyć takie warunki i dać takie oparcie, by nawet traumatyczne wydarzenia mogły posłużyć do zmiany i rozwoju, a człowiek opowiadając o swoich przeżyciach nie musiał się ich wstydzić, czy kontrolować w obawie przed oceną, krytyką i odrzuceniem.

W praktyce psychologicznej kieruję się otwartością, empatią i zrozumieniem, dbając o atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania oraz szacunku. Bliskie mi jest stwierdzenie wybitnego terapeuty Irvina Yaloma, że najważniejszą rzeczą jaką pomagający ma do zaoferowania, jest autentyczna, uzdrawiająca relacja.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszam do kontaktu.