Okres dzieciństwa i młodzieńczości często kojarzy się z idyllą, z rajem utraconym, miejscem w którym było się zupełnie szczęśliwym i nie mąconym żadnymi problemami świata dorosłych.
Okres dzieciństwa i młodzieńczości często kojarzy się z idyllą, z rajem utraconym, miejscem w którym było się zupełnie szczęśliwym i nie mąconym żadnymi problemami świata dorosłych. Niestety, nie zawsze świat dziecka czy nastolatka