Czym jest wysoka wrażliwość? Wysoką wrażliwość możemy rozumieć jako wrodzony, stabilny sposób przetwarzania informacji płynących ze zmysłów. O intensywności czy sposobie doświadczania różnych bodźców sensorycznych w znacznym stopniu decydują właściwości naszego układu nerwowego. Wysoka wrażliwość nie jest zatem zaburzeniem, tylko ograniczoną możliwością przetwarzania silnej stymulacji. Akronim DOES Badaczka zjawiska, Elaine Aron, posługuje się akronimem DOES, […]