Manipulacja, choć potrafi wpędzić nas w poczucie winy, często w istocie rzeczy nie jest o nas. Może mówić więcej o jej autorze niż adresacie. Mimo to, nieraz wpada w żyzną glebę naszego łatwo aktywowanego poczucia winy. Komunikaty wzbudzające poczucie winy Odnieśmy się do konkretnych przykładów tekstów wzbudzających poczucie winy. Dlaczego się na mnie mścisz? Jesteś […]