DDD/DDA jako ludzie wysoko wrażliwi — jak z tym żyć? A może: jak to zmienić?

Czym jest wysoka wrażliwość? Wysoką wrażliwość możemy rozumieć jako wrodzony, stabilny sposób przetwarzania informacji płynących ze zmysłów. O intensywności czy sposobie doświadczania różnych bodźców sensorycznych w znacznym stopniu decydują właściwości naszego układu nerwowego. Wysoka wrażliwość nie jest zatem zaburzeniem, tylko ograniczoną możliwością przetwarzania silnej stymulacji. Akronim DOES Badaczka zjawiska, Elaine Aron, posługuje się akronimem DOES, […]

Jak jako DDA/DDD wyzbyć się nadmiernego kontrolowania wszystkiego?

Nadmierna kontrola wszystkiego i wszystkich wokół jest podstawowym mechanizmem radzenia sobie osób z historią domu dysfunkcyjnego. Jeśli przemknęło Ci przez myśl pytanie podobne do tego zadanego w tytule — serdecznie sobie za nie podziękuj. Może to być znak, że zaczynasz czuć swoje wewnętrzne granice. Wielu ludzi jest do tego stopnia znieczulonych własną nadkontrolą i nadodpowiedzialnością, […]

Czym jest niewspółuzależniona miłość? Jak jako DDA/DDD ją rozpoznać?

Współuzależnienie Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest miłość niewspółuzależniona, musimy dookreślić pojęcie samego współuzależnienia. Najogólniej rzecz ujmując, ze współuzależnieniem w relacji mamy do czynienia wtedy, gdy robimy coś ZA, zamiast Z kimś. Robienie czegoś za kogoś najczęściej wyraża się w nadodpowiedzialności za tę osobę i nadmiernej kontroli nad nią. Można stwierdzić, że właściwie w każdej […]

Jak poradzić sobie z lękiem przed odrzuceniem jako Osoba DDA/DDD?

Czy jest możliwość poradzenia sobie z lękiem przed odrzuceniem u osoby DDA/DDD tak, by nie sabotować związku? Sabotowanie związku nie musi być intencjonalne. Często jest mechanizmem obronnym opartym na uprzedzaniu faktów. W obawie przed byciem odrzuconym, możemy zawczasu prowokować odrzucenie — jeśli wychodzi ono z naszej strony, staje się doświadczeniem kontrolowalnym. Ból jest mniej bolesny, […]

Czy da się jako DDA/DDD wyzwolić z „auto-gaslightingu”?

Jak pracować nad dowierzaniem samej sobie jako DDA/DDD? Czy da się wyzwolić z takiego auto-gaslightingu? Czym jest gaslighting? Brak zaufania wobec własnego odbioru rzeczywistości odbiera możliwość autentycznego bycia w świecie. Najczęściej zanim uwewnętrznimy skłonność niedowierzania swoim odczuciom, systematycznie robi to ktoś inny. Podważanie czyjejś percepcji i przeżyć bywa nazywane gaslightingiem. W praktyce często przybiera postać […]

Jak jako DDA/DDD dać sobie wsparcie w trudnych sytuacjach?

Słowo wsparcie jest nacechowane bardzo pozytywnie. Kojarzy się z podtrzymaniem, pomocą, empatycznym towarzyszeniem. Choć łaknięcie go w sytuacjach trudnych wydaje się oczywiste, nie zawsze tak jest. O ile względnie łatwo jest nam dawać wsparcie innym, o tyle trudne może być… obdarzenie tą troską samych siebie. Wiele osób ma tendecję, by doświadczając czegoś trudnego, dodatkowo się […]